دکتر بهمن محمدی

تغذیه و رژیم درمانی


سخن روز

نظرات رژیم گیرندگان

تماس با ما

هشدار

زندگینامه 2

زندگینامه نیما یوشیج از زبان خودش

بر گرفته از "دنیا خانه ی من است"
انتخاب ، نسخه برداری و تدوین : سیروس طاهباز
مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، چاپ اول، 1375
در سال هزار وسیصد و پانزده هجری ( قمری) ، ابراهیم نوری- مرد شجاع و عصبانی- از افراد یکی از
دودمان های قدیمی شمال ایران محسوب می شد. من پسر بزرگ او هستم. پدرم در این ناحیه به
زندگانی کشاورزی و گله داری خود مشغول بود.

در پاییز همین سال، زمانی که او در مسقط الرأس ییلاقی خود « یوش» منزل داشت، من به دنیا آمدم.
پیوستگی من از طرف جده به گرجی های متواری از دیرزمانی دراین سرزمین میرسد .
زندگی بدوی من در بین شبانان و ایلخی بانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق- قشلاق می
کنند و شب بالای کوه ها ساعات طولانی با هم به دور آتش جمع میشوند.
از تمام دوره ی بچگی خود، من بجز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچ نشینی و
تفریحات سادهی آنها در آرامش یکنواخت و کور و بیخبر از همه جا، چیزی به خاطر ندارم.
در همان دهکده که متولد شدم خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغها دنبال
می کرد و به باد شکنجه میگرفت. پاهای نازک مرا به درخت های ریشه و گزنه دار میبست ، با ترکه
های بلند میزد و مرا مجبور میکرد به از برکردن نامه هایی که معمولا اهل خانواده ی دهاتی به هم می
نویسند و خودش آنها را به هم چسبانیده و برای من طومار درست کرده بود.

اما یک سال که به شهر آمده بودم اقوام نزدیک من مرا به همپای برادر از خود کوچکترم، لادبن ، به یک
مدرسهی کاتولیک واداشتند. آن وقت این مدرسه در تهران به مدرسهی عالی سن لویی شهرت داشت.
دورهی تحصیل من از اینجا شروع میشود. سالهای اول زندگی مدرسه ی من به زد و خورد با بچهها
گذشت. وضع رفتار و سکنات من، کنارهگیری و حجبی که مخصوص بچه های تربیت شده در بیرون شهر
است، موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمیداشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان،
فرار از محوطه ی مدرسه بود. من در مدرسه خوب کار نمیکردم. فقط نمرات نقاشی به داد من
میرسید. اما بعد ها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم خوش رفتار که نظام وفا شاعر بنام امروز
باشد، مرا به خط شعر گفتن انداخت.

این تاریخ مقارن بود با سال هایی که جنگ های بین المللی ادامه داشت. من در آن وقت اخبار جنگ را
به زبان فرانسه میتوانستم بخوانم. شعرهای من در آن وقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن
یک جور و بطور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص زندگی مشخص گوینده، وصف می شود.
آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. ثمرهی کاوش من در این راه بعد از جدایی
از مدرسه و گذرانیدن دوران دلدادگی بدانجا میانجامد که ممکن است در منظومهی «افسانه» ی من
دیده می شود. قسمتی از این منظومه درروزنامه ی دوست شهید من میرزادهی عشقی چاپ شد. ولی
قبلا در سال هزار وسیصد منظومهای به نام «قصه ی رنگ پریده» انتشار داده بودم.
من پیش از آن شعری در دست ندارم. در پاییز سال هزار وسیصد ویک نمونه ی دیگر از شیوه ی کار خود،
« ای شب» را که پیش از این تاریخ سروده بودم و دست به دست خوانده و رانده شده بود، در روزنامه ی
هفتگی نوبهار دیدم.

شیوه ی کار در هر کدام از این قطعات تیر زهرآگینی، مخصوصا درآن زمان ، به طرف طرفداران سبک قدیم
بود. طرفداران سبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار نمیدانستند. با وجود آن در سال هزار وسیصد و
بیست و دو هجری قمری بود که اشعار من صفحات زیاد منتخبات آثار شعرای معاصر را پر کرد. عجب آنکه
نخستین منظومهی من « قصه ی رنگ پریده» هم که از آثار بچگی من به شمار میآید، در جزو مندرجات
این کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و سبیل دار خوانده میشد و بطوری قرار گرفته بود که شعرا و
ادبا را نسبت به من و مؤلف دانشمند کتاب (هشترودی زاده) خشمناک می ساخت. مثل اینکه طبیعت
آزاد پرورش یافته ی من در هر دوره از زندگی من باید با زد و خورد رو در رو باشد.
در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته میشوند. کوتاه و بلند شدن مصرع ها در آنها بنا بر
هوس و فانتزی نیست. من برای بینظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. هر کلمهی من از روی قاعدهی
دقیق به کلمهی دیگر می چسبد. شعر آزاد سرودن برای من دشوارتر از غیر آن است.

مایه ی اصلی اشعارمن، رنج است. به عقیدهی من گویندهی واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای
رنج خود شعر میگویم. فورم و کلمات و وزن و قافیه، در همه وقت، برای من ابزارهایی بودهاند که مجبور
به عوض کردن آنها بودهام تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد.
در دورهی زندگی خود من هم از جنس رنجهای دیگران سهم هایی هست بطوریکه من بانوی خانهدار و
بچه دار و ایلخی بان و چوپان ناقابلی نیستم، به این جهت وقت پاکنویس کردن برای من کم است. اشعار
من متفرق به دست مردم افتاده و یا در خارج کشور به توسط زبان شناسها خوانده می شود. فقط از
سال هزار وسیصد و هفده به بعد در جزو هیأت تحریریهی مجلهی موسیقی بودهام و به حمایت دوستان
خود در این مجله اشعار خود را مرتبا انتشار دادهام.

من مخالف بسیار دارم چون خود من بطور روزمره دریافتهام، مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت
تدریجی نتیجهی کار من است. مخصوصاً بعضی از اشعار مخصوص تر به خود من برای کسانی که حواس
جمع در عالم شاعری ندارند، مبهم است. اما انواع شعرهای من زیادند. چنانکه دیوانی به زبان مادری
خود به اسم « روجا» دارم. می توانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد،
بدون سر و صدا میتوان آب برداشت. خوش آیند نیست اسم بردن از داستانهای منظوم خود به سبک
های مختلف که هنوز به دست مردم نیامده است.

باقی شرح حال من این میشود: در تهران می گذرانم. زیادی می نویسم، کم انتشار میدهم، و این
وضع مرا از دور تنبل جلوه میدهد.

تهران ، خرداد هزار و سیصد و بیست و پنج


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شریعتی ، مجتمع فراز ، طبقه پنجم ، واحد 502
تلفن : 36282727 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا می دانید کهداستان های جالبفصل پنجممقدمهآیا می دانید کهروانشناسی رنگ چشم های خوفصل پنجممقدمهآگاهی های لازم در مورد صوروش نوین ماساژ صورتفصل اولمقدمهافسردگی زمستانی چیست ؟روش های جذب دیگرانفصل اولماسک موز با شیرین بیانانرژی دهنده صورتروش تثبیت وزنفصل اولماسک ژله ای ختمیایا می دانید؟رژيم غذایی سلامتی و تناسفصل دهمماسک تقویت کننده لیمو تربالا بردن پیشانیرژیم های غذاییفصل دهمماسک تقویت کننده غنچه گل بخش های سایتزمین و انسانفصل دومماسک سیب با شیرماسک شفا بخش با ترشکبرنامه 15 روزه برای افزایزندگینامه 1فصل دومماسک شفاف کننده مریم گلیبرای14 روزه برای کاهش وزن زندگینامه 2فصل دومماسک عسل با تمشکبزرگ کردن گونه هاسوپ هافصل دومنمونه ای از رژیم غذایی سلتـاثـيـر تـغـذيـه بـر تـسالاد هافصل دومچهار نکته برای جلوگيری اتهیه کتابساندویچ هافصل دوازدهمچگونه لاغری را درمان كنيتونیک آب پرتقالسایر غذاهافصل سومچگونه مي توان پس از درمانتونیک بهDVD آموزش درمان چاقیشيوه صحیح غذا خوردنفصل سومچگونه در ورزش ها موفق باشتونیک رازک جهت رفع افتادفهرست مطالبشگردهای آشپزی رژیمیفصل سومنظرات رژیم گیرندگانتوضیحی کوتاه درباره آشپزفهرست مطالبعوامل موثر در لاغريفصل سیزدهمورزش شماره 1تست اضطرابفهرست مطالبمقا لات دکتر بهمن محمدیفصل ششمورزش صورت چه هست؟تست تعیین میزان جذابیت زفهرست مطالبمقالاتفصل ششموزن ايده آل چيست ؟تست روانشناسیفهرست مطالبمطالب خواندنیقوی کردن پلک پایینی چشمکرم لیمو ترشتست روانشناسی 2فهرست مطالبمعرفی کتابلوسیون لیمو ترشکرم مرطوب کننده ختمیتست روانشناسی 3فهرست مطالبپاسخ به سوالات رژیم گیرنلوسیون مریم گلیکرم پرتقال با روغن هسته اتست سلامت روحیفصل نهماخبار سلامتیلوسیون گل همیشه بهارکرم آفتابگردان با عسلتست شخصیت شناسی خوشبین هفصل نهمتندرستی و زیباییلوسیون پنیرککرم تجدید کننده پوست رازجداول و توصيه‌هاي ضروریفصل چهارمتغذیه وسلامتیلوسیون خیارکرم جوان کننده هویججداول و توصیه های ضروریفصل چهارمدرباره مالوسیون طراوت بخش نعناعکرم جوانه گندمجداول و توصیه های ضروریفصل چهاردهمصفحه اصلیلیست بیشترین درخواست ها کرم شب ضد چروکجداول و توصیه های ضروریفصل هفتمسوالات پزشکیلطیفه های ریزه میزهکرم ضد افتادگی پوست آنانحکایتفصل هفتمپیامهای کاربرانمقدمهپلوهاخلاصه ای درباره چاقی و اضفصل هشتمسایتهای دیگرمقدمهپلوهاخوراک هافصل هشتممحاسبه وزن ایده آلمقدمهآنچه باید در مورد لاغری بخورش هافصل یازدهمآشنایی با مطبمقدمه