دکتر بهمن محمدی

تغذیه و رژیم درمانی


سخن روز

نظرات رژیم گیرندگان

تماس با ما

هشدار

تاثیر سبوس جو دو سر در کاهش وزن

سبوس جو دوسرخواص زیادی دارد اینماده ی غذاییبهلاغریکمک می کند، ضددیابتاست،کلسترولرا پایین می آوردبه عقیده یمتخصصان تغذیهمصرف منظمسبوس جو دوسربهلاغریکمک می کند. اگر می پرسید چرا باید بگوییم که اینماده ی غذاییجلویاشتهارا می گیرد و باعث سیری طولانی مدتی می شود.سبوس جو دوسرسرشار ازفیبرهای محلولدرآبوفیبرپکتیناست و می دانید کهفیبرهابهلاغریکمک زیادی می کنند. اگر در طولصرف غذااز اینماده ی غذاییمیل کنید وآبکافی بنوشیدفیبرهای موجود در آن داخلمعدهحجیم شده و به سرعتاحساس سیریایجاد می کنند. از این ها گذشتهسبوس جو دوسراجازه ی انباشته شدنکالری هادررودهرا نمی دهد.سبوسخاصیت چسبندگی بالایی دارد و برای همین بهمواد مغذیوکالری های اطراف خود می چسبد. در نتیجه اجازه نمی دهد کهکالری هاوارد خون بشوند و آن ها را از طریق مدفوع از بدن خارج می کند.سبوس جو دوسرمیزان کلسترولخون را پایین می آورد اگر به طور مرتب و کافی ازفیبرهای موجود درسبوس جو دوسربهره مند شویدمیزان کلسترولخونتان به میزان 15 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهشی که در سال 2002 در استرالیا انجام شد نشان می دهد که میزان بالایفیبرهای محلولدرآبباعث دفعکلسترولاز طریق مدفوع شده ومیزان تولیدآن از طریقکبدرا کاهش می دهد. متخصصان توصیه می کنند این افراد هر روز قبل از هروعده ی غذایی3قاشق غذاخوریسبوس جو دوسررا در یک لیوانآبریخته و میل کنند. باید توجه داشته باشید کهسبوس جو دوسرنمی تواند جایگزینی برای دارو باشد اما ازافزایش کلسترولجلوگیری کرده و به درمان آن کمک می کند.سبوس جو دوسرفوق العاده یاملاح معدنیوویتامینهایی مانندویتامین b، e،زینک(رویمنگنزو غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می باشندسبوس جو دوسرازابتلا به سرطانکلون پیشگیری می کند همه ساله 36000 مورد جدیدابتلا به سرطانکلون شناسایی می شود. اگرسبوس جو دوسربه طور مرتب مصرف شود نقش مهمی در جهت پیشگیری از اینبیماریایفا می کند. افراد حساسفیبرهای موجود در اینماده غذاییراحت تر ازفیبرهای موجود درسبوس گندمتحمل می کنند. برای توضیح مکانیسم پیشگیرانه ی اینماده ی غذاییباید بگوییم زمانی کهفیبرهایسبوس جو دوسرپر ازآبمی شود یک لایه ی محافظتی بین ضایعات و توکسین هایسرطان زای حاصل ازمواد غذایی صنعتی(فلزات سنگین،آفت کش ها،رنگ های خوراکی،افزودنی ها،چربی های مضر) و جداره ی کلون تشکیل می دهد. در نتیجه از رشد سلول هایسرطان زاجلوگیری می کند. توصیه می کنیم هر روز عصر 3 تا 4قاشق غذا خوریسبوس جو دوسررا با یک لیوانآبمیل کنید.سبوس جو دوسر،یبوسترا از بین می برد از هر سه زن یک زن ازیبوسترنج می برد و نصف این افراد دچاریبوستمزمن هستند.سبوس جو دوسریک روش ساده برای مقابله با این مشکل محسوب می شود. اگر دنبال دلیلش می گردید باید بگوییم که اینماده ی غذاییمی تواند تا 30 برابر حجم خود،آبجذب کند و باعث حجیم شدن مدفوع دررودهها شود. به همین دلیلرودهها مدفوع را راحت تر دفع می کنند. توصیه می کنیم روزانه و قبل ازغذا3قاشق غذاخوریسبوس جو دوسررا با یک لیوانآبمیل کنید. اگر چه ممکن است مشکل به سرعت رفع نشود اما مصرف منظم آن به مروریبوسترا از بین می برد.سبوس جو دوسرباعث شفافیت پوست می شودسبوس جو دوسرفوق العاده یاملاح معدنیوویتامینهایی مانندویتامین b، e،زینک(رویمنگنزو غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می باشند. اینماده ی غذاییبه ویژه بهترینویتامین b2محسوب می شود که تأثیر زیادیرویمحافظت از پوست، مو و ناخن ها دارد. توصیه می کنیم برای داشتن پوستی شفاف و زیبا هر روز صبح ها و برایصبحانه2قاشق غذاخوریسبوسجو دو سررا یک لیوانمایعاتمیل کنید.سبوس جو دوسرازابتلا به دیابتپیشگیری می کند با وجود این که برایپیشگیری از دیابتهیچ چیز مانندکاهش مصرفقندو ورزش موثر نیست اما با این حالسبوسجو دو سرسرعت جذبقندهارا کاهش می دهد. نتایج یک پژوهش کانادایی که در سال 2002 انجام شد نشان می دهد بتاگلوکان که یکفیبر محلولدرآباست و به میزان زیادی در اینماده ی غذاییوجود دارد سرعت جذبقندهارا کاهش می دهد وقند خونو نیاز بهانسولینرا پایین می آورد. افرادی که مستعدابتلا به دیابتهستند می توانند روزانه قبل از دو وعده ی اصلی 2قاشق غذاخوریسبوسجو دو سررا با یک لیوانآبمیل کنند. توجه داشته باشید کهسبوس جو دوسرنمی تواند جایگزین دارو شود اما می تواند از ابتلا به اینبیماریپیشگیری کرده و در درمان آن موثر باشد.سبوسجو دو سررا بابلغورجو دو سراشتباه نگیریدبلغورازدانه ی جودو سر درست می شود و سرشار ازکالری

وگلوسیدهابوده وفیبرکمی دارد.سبوساز پوششفیبردارجو دوسرحاصل می شود که سرشار از بتا گلوکان است .

منبع:سایتwww.worldfood.ir


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شریعتی ، مجتمع فراز ، طبقه پنجم ، واحد 502
تلفن : 36282727 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سوپ هافصل دومماسک عسل با تمشکبزرگ کردن گونه هاسالاد هافصل دومنمونه ای از رژیم غذایی سلتـاثـيـر تـغـذيـه بـر تـساندویچ هافصل دوازدهمچهار نکته برای جلوگيری اتهیه کتابسایر غذاهافصل سومچگونه لاغری را درمان كنيتونیک آب پرتقالDVD آموزش درمان چاقیشيوه صحیح غذا خوردنفصل سومچگونه مي توان پس از درمانتونیک بهفهرست مطالبشگردهای آشپزی رژیمیفصل سومچگونه در ورزش ها موفق باشتونیک رازک جهت رفع افتادفهرست مطالبعوامل موثر در لاغريفصل سیزدهمنظرات رژیم گیرندگانتوضیحی کوتاه درباره آشپزفهرست مطالبمقا لات دکتر بهمن محمدیفصل ششمورزش شماره 1تست اضطرابفهرست مطالبمقالاتفصل ششمورزش صورت چه هست؟تست تعیین میزان جذابیت زفهرست مطالبمطالب خواندنیقوی کردن پلک پایینی چشموزن ايده آل چيست ؟تست روانشناسیفهرست مطالبمعرفی کتابلوسیون لیمو ترشکرم لیمو ترشتست روانشناسی 2فهرست مطالبپاسخ به سوالات رژیم گیرنلوسیون مریم گلیکرم مرطوب کننده ختمیتست روانشناسی 3فصل نهماخبار سلامتیلوسیون گل همیشه بهارکرم پرتقال با روغن هسته اتست سلامت روحیفصل نهمتندرستی و زیباییلوسیون پنیرککرم آفتابگردان با عسلتست شخصیت شناسی خوشبین هجداول و توصيه‌هاي ضروریفصل چهارمتغذیه وسلامتیلوسیون خیارکرم تجدید کننده پوست رازجداول و توصیه های ضروریفصل چهارمدرباره مالوسیون طراوت بخش نعناعکرم جوان کننده هویججداول و توصیه های ضروریفصل چهاردهمصفحه اصلیلیست بیشترین درخواست ها کرم جوانه گندمجداول و توصیه های ضروریفصل هفتمسوالات پزشکیلطیفه های ریزه میزهکرم شب ضد چروکحکایتفصل هفتمپیامهای کاربرانمقدمهکرم ضد افتادگی پوست آنانخلاصه ای درباره چاقی و اضفصل هشتمسایتهای دیگرمقدمهپلوهاخوراک هافصل هشتممحاسبه وزن ایده آلمقدمهپلوهاخورش هافصل یازدهمآشنایی با مطبمقدمهآنچه باید در مورد لاغری بداستان های جالبفصل پنجممقدمهآیا می دانید کهروانشناسی رنگ چشم های خوفصل پنجممقدمهآیا می دانید کهروش نوین ماساژ صورتفصل اولمقدمهآگاهی های لازم در مورد صوروش های جذب دیگرانفصل اولماسک موز با شیرین بیانافسردگی زمستانی چیست ؟روش تثبیت وزنفصل اولماسک ژله ای ختمیانرژی دهنده صورترژيم غذایی سلامتی و تناسفصل دهمماسک تقویت کننده لیمو ترایا می دانید؟رژیم های غذاییفصل دهمماسک تقویت کننده غنچه گل بالا بردن پیشانیزمین و انسانفصل دومماسک سیب با شیربخش های سایتزندگینامه 1فصل دومماسک شفا بخش با ترشکبرنامه 15 روزه برای افزایزندگینامه 2فصل دومماسک شفاف کننده مریم گلیبرای14 روزه برای کاهش وزن