دکتر بهمن محمدی

تغذیه و رژیم درمانی


سخن روز

نظرات رژیم گیرندگان

تماس با ما

هشدار

تاثیر سبوس جو دو سر در کاهش وزن

سبوس جو دوسرخواص زیادی دارد اینماده ی غذاییبهلاغریکمک می کند، ضددیابتاست،کلسترولرا پایین می آوردبه عقیده یمتخصصان تغذیهمصرف منظمسبوس جو دوسربهلاغریکمک می کند. اگر می پرسید چرا باید بگوییم که اینماده ی غذاییجلویاشتهارا می گیرد و باعث سیری طولانی مدتی می شود.سبوس جو دوسرسرشار ازفیبرهای محلولدرآبوفیبرپکتیناست و می دانید کهفیبرهابهلاغریکمک زیادی می کنند. اگر در طولصرف غذااز اینماده ی غذاییمیل کنید وآبکافی بنوشیدفیبرهای موجود در آن داخلمعدهحجیم شده و به سرعتاحساس سیریایجاد می کنند. از این ها گذشتهسبوس جو دوسراجازه ی انباشته شدنکالری هادررودهرا نمی دهد.سبوسخاصیت چسبندگی بالایی دارد و برای همین بهمواد مغذیوکالری های اطراف خود می چسبد. در نتیجه اجازه نمی دهد کهکالری هاوارد خون بشوند و آن ها را از طریق مدفوع از بدن خارج می کند.سبوس جو دوسرمیزان کلسترولخون را پایین می آورد اگر به طور مرتب و کافی ازفیبرهای موجود درسبوس جو دوسربهره مند شویدمیزان کلسترولخونتان به میزان 15 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهشی که در سال 2002 در استرالیا انجام شد نشان می دهد که میزان بالایفیبرهای محلولدرآبباعث دفعکلسترولاز طریق مدفوع شده ومیزان تولیدآن از طریقکبدرا کاهش می دهد. متخصصان توصیه می کنند این افراد هر روز قبل از هروعده ی غذایی3قاشق غذاخوریسبوس جو دوسررا در یک لیوانآبریخته و میل کنند. باید توجه داشته باشید کهسبوس جو دوسرنمی تواند جایگزینی برای دارو باشد اما ازافزایش کلسترولجلوگیری کرده و به درمان آن کمک می کند.سبوس جو دوسرفوق العاده یاملاح معدنیوویتامینهایی مانندویتامین b، e،زینک(رویمنگنزو غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می باشندسبوس جو دوسرازابتلا به سرطانکلون پیشگیری می کند همه ساله 36000 مورد جدیدابتلا به سرطانکلون شناسایی می شود. اگرسبوس جو دوسربه طور مرتب مصرف شود نقش مهمی در جهت پیشگیری از اینبیماریایفا می کند. افراد حساسفیبرهای موجود در اینماده غذاییراحت تر ازفیبرهای موجود درسبوس گندمتحمل می کنند. برای توضیح مکانیسم پیشگیرانه ی اینماده ی غذاییباید بگوییم زمانی کهفیبرهایسبوس جو دوسرپر ازآبمی شود یک لایه ی محافظتی بین ضایعات و توکسین هایسرطان زای حاصل ازمواد غذایی صنعتی(فلزات سنگین،آفت کش ها،رنگ های خوراکی،افزودنی ها،چربی های مضر) و جداره ی کلون تشکیل می دهد. در نتیجه از رشد سلول هایسرطان زاجلوگیری می کند. توصیه می کنیم هر روز عصر 3 تا 4قاشق غذا خوریسبوس جو دوسررا با یک لیوانآبمیل کنید.سبوس جو دوسر،یبوسترا از بین می برد از هر سه زن یک زن ازیبوسترنج می برد و نصف این افراد دچاریبوستمزمن هستند.سبوس جو دوسریک روش ساده برای مقابله با این مشکل محسوب می شود. اگر دنبال دلیلش می گردید باید بگوییم که اینماده ی غذاییمی تواند تا 30 برابر حجم خود،آبجذب کند و باعث حجیم شدن مدفوع دررودهها شود. به همین دلیلرودهها مدفوع را راحت تر دفع می کنند. توصیه می کنیم روزانه و قبل ازغذا3قاشق غذاخوریسبوس جو دوسررا با یک لیوانآبمیل کنید. اگر چه ممکن است مشکل به سرعت رفع نشود اما مصرف منظم آن به مروریبوسترا از بین می برد.سبوس جو دوسرباعث شفافیت پوست می شودسبوس جو دوسرفوق العاده یاملاح معدنیوویتامینهایی مانندویتامین b، e،زینک(رویمنگنزو غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می باشند. اینماده ی غذاییبه ویژه بهترینویتامین b2محسوب می شود که تأثیر زیادیرویمحافظت از پوست، مو و ناخن ها دارد. توصیه می کنیم برای داشتن پوستی شفاف و زیبا هر روز صبح ها و برایصبحانه2قاشق غذاخوریسبوسجو دو سررا یک لیوانمایعاتمیل کنید.سبوس جو دوسرازابتلا به دیابتپیشگیری می کند با وجود این که برایپیشگیری از دیابتهیچ چیز مانندکاهش مصرفقندو ورزش موثر نیست اما با این حالسبوسجو دو سرسرعت جذبقندهارا کاهش می دهد. نتایج یک پژوهش کانادایی که در سال 2002 انجام شد نشان می دهد بتاگلوکان که یکفیبر محلولدرآباست و به میزان زیادی در اینماده ی غذاییوجود دارد سرعت جذبقندهارا کاهش می دهد وقند خونو نیاز بهانسولینرا پایین می آورد. افرادی که مستعدابتلا به دیابتهستند می توانند روزانه قبل از دو وعده ی اصلی 2قاشق غذاخوریسبوسجو دو سررا با یک لیوانآبمیل کنند. توجه داشته باشید کهسبوس جو دوسرنمی تواند جایگزین دارو شود اما می تواند از ابتلا به اینبیماریپیشگیری کرده و در درمان آن موثر باشد.سبوسجو دو سررا بابلغورجو دو سراشتباه نگیریدبلغورازدانه ی جودو سر درست می شود و سرشار ازکالری

وگلوسیدهابوده وفیبرکمی دارد.سبوساز پوششفیبردارجو دوسرحاصل می شود که سرشار از بتا گلوکان است .

منبع:سایتwww.worldfood.ir


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شریعتی ، مجتمع فراز ، طبقه پنجم ، واحد 502
تلفن : 36282727 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مقدمهآگاهی های لازم در مورد صوروش نوین ماساژ صورتفصل اولماسک موز با شیرین بیانافسردگی زمستانی چیست ؟روش های جذب دیگرانفصل اولماسک ژله ای ختمیانرژی دهنده صورتروش تثبیت وزنفصل اولماسک تقویت کننده لیمو ترایا می دانید؟رژيم غذایی سلامتی و تناسفصل دهمماسک تقویت کننده غنچه گل بالا بردن پیشانیرژیم های غذاییفصل دهمماسک سیب با شیربخش های سایتزمین و انسانفصل دومماسک شفا بخش با ترشکبرنامه 15 روزه برای افزایزندگینامه 1فصل دومماسک شفاف کننده مریم گلیبرای14 روزه برای کاهش وزن زندگینامه 2فصل دومماسک عسل با تمشکبزرگ کردن گونه هاسوپ هافصل دومنمونه ای از رژیم غذایی سلتـاثـيـر تـغـذيـه بـر تـسالاد هافصل دومچهار نکته برای جلوگيری اتهیه کتابساندویچ هافصل دوازدهمچگونه لاغری را درمان كنيتونیک آب پرتقالسایر غذاهافصل سومچگونه مي توان پس از درمانتونیک بهDVD آموزش درمان چاقیشيوه صحیح غذا خوردنفصل سومچگونه در ورزش ها موفق باشتونیک رازک جهت رفع افتادفهرست مطالبشگردهای آشپزی رژیمیفصل سومنظرات رژیم گیرندگانتوضیحی کوتاه درباره آشپزفهرست مطالبعوامل موثر در لاغريفصل سیزدهمورزش شماره 1تست اضطرابفهرست مطالبمقا لات دکتر بهمن محمدیفصل ششمورزش صورت چه هست؟تست تعیین میزان جذابیت زفهرست مطالبمقالاتفصل ششمقوی کردن پلک پایینی چشموزن ايده آل چيست ؟تست روانشناسیفهرست مطالبمطالب خواندنیلوسیون لیمو ترشکرم لیمو ترشتست روانشناسی 2فهرست مطالبمعرفی کتابلوسیون مریم گلیکرم مرطوب کننده ختمیتست روانشناسی 3فهرست مطالبپاسخ به سوالات رژیم گیرنلوسیون گل همیشه بهارکرم پرتقال با روغن هسته اتست سلامت روحیفصل نهماخبار سلامتیلوسیون پنیرککرم آفتابگردان با عسلتست شخصیت شناسی خوشبین هفصل نهمتندرستی و زیباییلوسیون خیارکرم تجدید کننده پوست رازجداول و توصيه‌هاي ضروریفصل چهارمتغذیه وسلامتیلوسیون طراوت بخش نعناعکرم جوان کننده هویججداول و توصیه های ضروریفصل چهارمدرباره مالیست بیشترین درخواست ها کرم جوانه گندمجداول و توصیه های ضروریفصل چهاردهمصفحه اصلیلطیفه های ریزه میزهکرم شب ضد چروکجداول و توصیه های ضروریفصل هفتمسوالات پزشکیمقدمهکرم ضد افتادگی پوست آنانحکایتفصل هفتمپیامهای کاربرانمقدمهپلوهاخلاصه ای درباره چاقی و اضفصل هشتمسایتهای دیگرمقدمهپلوهاخوراک هافصل هشتممحاسبه وزن ایده آلمقدمهآنچه باید در مورد لاغری بخورش هافصل یازدهمآشنایی با مطبمقدمهآیا می دانید کهداستان های جالبفصل پنجممقدمهآیا می دانید کهروانشناسی رنگ چشم های خوفصل پنجم